Kom igång

Mejla i-fabriken för att få en intro till auditoriets utrustning.

I allmänhet är det bäst att boka utrymmet åtminstone 15min före tillfället skall börja, då har du tid att få tekniken igång.

Remote video URL