Svenska Handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors erbjuder en studiehelhet på svenska inom personalledning på 27 studiepoäng åt studerande vid andra högskolor/universitet i Finland. 

Antagningen är nu öppen för studieåret 2022-23. Deadline för ansökan är 22 maj 2022 via ansökningsblanketten. Notera att Arcadas examensstudenter behöver få ett godkännande av sin amanuens eller utbildningsansvariga innan de kan avlägga dessa studier: studierna behöver både passa in och rymmas in inom ramen för examensstudierna på Arcada.

För vem?

Syftet med HR-studiehelheten är att erbjuda studerande som är inskrivna vid andra högskolor i Finland en möjlighet att få HR-utbildning oberoende av huvudämne och tidigare studier. Eftersom dessa är samarbetsstudier skall du vara registrerad som närvarande på din hemhögskola under 2022-23 eller om du avlägger helheten under 2 år (max. tid för HR-studierätten) skall du vara närvarande under den tiden. Syftet med HR-studiehelheten är att du kan använda dessa 27 studiepoäng som en del av dina studier inom ditt ämne. Studiehelheten erbjuder en god grund för dig som vill fortsätta utveckla din kompetens att arbeta i organisationers HR funktioner eller konsultindustrin. Den erbjuder också en bra grund för ditt mänskocentrerade kunnande som framtida linjechef i andra funktioner.

Vad kan HR-studiehelheten erbjuda studeranden?

  • Möjlighet att studera personalledning oavsett utbildningsbakgrund.
  • Förstå centrala aspekter av HR funktionens roll och HRM både ur ett lokalt och globalt perspektiv.
  • Ta del av den senaste forskningen inom HRM.
  • Utveckla förståelse för arbetsrätt och andra viktiga personalfrågor.
  • Kompetens att arbeta med ledning och utveckling av människor i företag och andra organisationer.
  • Möjlighet att skapa nätverk och professionella relationer för framtiden.
  • Få en helhet i personalledning från Hanken att eventuellt inkludera i sin egen examen t.ex. som ett biämne (Obs! Studeranden bör själva kolla med hem-högskolan om detta är möjligt).

Notera att de kurserna som ingår i HR-helheten förväntas ges på plats i Helsingfors om pandemi-läget tillåter. Mer information om kurserna som ingår samt anmälningsblanketten hittar du här

https://www.hanken.fi/sv/studerande/program-och-studier/samarbetsstudier-kurser-alla-moocs/studiehelhet-inom-hr Extern länk

Frågor om studiehelheten kan riktas till: E-post: HR-studier@hanken.fi