Under tiden 1.4-15.4.2022 pågår en vårdstrejk. På grund av strejken finns det en risk för att din praktik kommer att avbrytas eller påverkas på något annat sätt.

Från Arcadas sida har vi tyvärr svårt att på förhand förutse vem eller vilka praktikplatser som kommer att beröras av strejken. Kontakta din praktikplats för mera information gällande strejkperioden.

De studenter som berörs av strejken ska kontakta handledaren för praktiken. Vi önskar att ni i första hand diskuterar möjligheter att genom arbete validera den tid av praktiken som blir avbruten på grund av strejk. På praktikkursen i itslearning kommer det att finnas instruktioner för hur valideringen sker. Vid frågor, kontakta i första hand din examinator för praktiken.