Här finns några alternativ för dig som behöver stöd för välmåendet under sommaren

Under sommaren är Arcadas möjligheter att ta emot studenter för stödsamtal och vägledning begränsade men vi vill påminna om de möjligheter som är tillgängliga vid behov:

  • Studenthälsan (SHVS) Extern länk har öppet hela sommaren och deras tjänster är tillgängliga för alla examenstuderanden på Arcada. De som har utexaminerats under våren och sommaren har möjlighet att använda deras tjänster fram till 31.7. Nya studenter som inleder sina studier hösten 2024, kan börja använda deras tjänster fr.o.m. 1.8 om man har betalat den obligatoriska avgiften till FPA.
  • Krisjouren för unga Extern länk erbjuder stödsamtal för unga upp till 29 år avgiftsfritt. Här kan du som anhörig eller vän också meddela din oro och önskan om att någon tar kontakt med den unge. 
  • Mieli rf Extern länk eller det digitala kriscentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare. Du har möjlighet att få 5–6 träffar kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt.

    Den svenskspråkiga kristelefonen 09 2525 0112 är öppen:
    må och ons kl. 16-20
    tis, tors och fre kl. 9-13. 

Arcadas psykolog och studiesocionom är på plats igen i mitten av augusti och då är du hjärtligt välkommen att ta kontakt t.ex. via E-post: vagledning@arcada.fi.

Ha en riktigt skön sommar!