Logotyp: Pelituki

Orsakar spelande eller sociala medier oro? Vill du diskutera ditt eget, familjens eller närståendes digitalt spelande, spel om pengar eller nätanvändning med en sakkunnig eller med andra i samma situation?

Rådgivningen är till för dig som oroar dig över ditt spelande eller nätanvändning men även till anhöriga; förälder, syskon, partner, släkting, vän eller kollega. E-rådgivningen erbjuder tips och handledning gällande hantering av spelande samt sociala medier / nätanvändning. Du får information om olika stödformer samt material och kan diskutera på svenska med sakkunniga och med andra i samma situation om det du oroar dig för. Spel- och nätproblemen kan vara lindriga eller stora, kort- eller långvariga.

Du kan ställa frågor, delta i diskussionen eller endast lyssna. E-rådgivningen är tillgänglig på Teams och du kan delta anonymt och skicka in frågor i förväg och lyssna till svaren under rådgivningen.

Pelituki E-rådgivning är öppen på TEAMS:

Varannan vecka med start 25.4.2022

• Måndagar kl. 11-12:30 (vecka 17, 19, 23 och 25, paus i juli, fortsätter i augusti)
• Onsdagar kl. 16-17:30 (vecka 17, 19, 23 och 25, paus i juli, fortsätter i augusti)

Logga in på E-rådgivningen, länken samt instruktioner finns på www.pelituki.fi välj fliken ”På svenska”
- du kan delta anonymt!

Du kan logga in på rådgivningen under öppettiden enligt eget behov. Rådgivningen är inte ett klientmöte utan ett diskussionsforum med möjlighet till rådgivning och kamratstöd. Pelituki sakkunniga stöder dig.

Du kan även ta del av rådgivning på finska: www.pelituki.fi/neuvonta Extern länk

Har du frågor gällande E-rådgivningen?

Ta kontakt med Annukka Såltin, sakkunning, Pelituki E-post: annukka.saltin@sovatek.fi