För att spara på energikostnader i huset stängs svängdörrarna vardagar klockan 17.00, efter det kommer man in genom sidodörren med sin egen flexnyckel.

För att följa tillgänglighetsdirektiven är sidodörren motoriserad och öppnas automatiskt, så dra eller skuffa ej dörren. Kontrollera att dörren stängs efter dig.

Även dörren till D2 blocket är motoriserad och öppnas automatiskt.