Hjärtligt välkomna på Global Engagement Day onsdag 8.6 kl. 14-16!

Under ett par timmar skall vi tillsammans ta del av mervärdet av internationalisering på Arcada. Den internationella styrgruppen har tillsammans med kulturproducentlärare och -studenter planerat ett program som lyfter fram både små och stora projekt på Arcada. Vi kommer också att fundera kring vår internationella vägkarta och sätta Arcada på världskartan – helt fysiskt.

Programpunkter:

  • Lilla Torget – mässområde med presentationer
  • Chattorget – Arcadas internationella vägkarta – Implementering, vad betyder det?
  • Lilla gården utanför Chattorget – vi sätter Arcada på världskartan!

Varmt välkomna med!

Varma hälsningar Arcadas internationella styrgrupp