Avbrott i värmedistributionen gäller både uppvärmning och distribution av tappvarmvatten i Arcadahuset.

Kallt vatten kan användas normalt.

Avbrottet beräknas starta klockan 8.00 och upphöra klockan 15.00