Mindventures

Har du en idé som löser problem för andra, gör livet lättare för någon annan eller kanske förändrar något till det bättre? Behöver du få nya infallsvinklar till din idé eller bara stöd för att våga ta nästa steg? Om du svarar ja på dessa frågor har du nu en möjlighet att utveckla din kreativitet och utmana dig själv!

Delta i Arcada MindVentures buiness idé eller sociala innovationstävling som hålls onsdagen den 7 december klockan 13.00-16.00 i Arcada Entrepreneurship Hub. Tanken med tävlingen är att inspirera Arcada studenter att vara innovativa, utveckla nya produkter och service, pitcha sina idéer och att våga dela sina idéer med andra. Jurins roll är att konstruktivt stöda och uppmuntra, inte att skjuta ner din idé.

Förbered en fyra minuters pitch där du presenterar din unika idé för juryn. Du kan tala svenska eller engelska.

Vänligen kontakta Mervi Hernberg för mer information. Lämna in din idé till Mervi senast fredagen den 2.12.2022 kl. 12.00 (E-post: mervi.hernberg@arcada.fi).

Priset för vinnaren är 2000 euro (du behöver betala skatt på detta)