Arcada ordnar ett säkerhetswebbinarium med temat "Hotfulla situationer" på zoom torsdagen den 19.5 kl. 12.30. Webbinariet är riktat till alla vårdstudenter på Arcada. Välkommen med!

Webbinariet kommer att gästas av två föreläsare som behandlar temat ur olika synvinklar.

Arcadas egen psykolog, Maria Höglund, kommer att gå in på vad som händer i våra huvuden när man råkar ut för en hotfull situation och vilka coping-metoder det finns att hantera dylika situationer.

Vår andra föreläsare, Mikael Runeberg, biträdande avdelningsskötare på Borgå sjukhus (HUS) kommer att berätta ur arbetsgivarens synvinkel bl.a. om vad som förväntas av vårdstuderande som arbetstagare när det kommer till säkerhetsfrågor (egenskaper, förebyggande åtgärder mm.)

Du behöver inte anmäla dig separat till webbinariet.

  • Vad? Webbinarium om "Hotfulla situationer"
  • För vem? Alla vårdstudenter
  • När? 19.5 kl.12.30
  • Var? På Zoom - här kommer du till webbinariet Extern länk. Mötes-ID: 694 5952 4472. Länken skickas även per epost till alla vårdstudenter på morgonen 19.5.