Ämnesföreningarna Kult & Commedia ordnar under maj månad flera ”Awareness for Ukraine”-evenemang. Varje torsdag hålls olika gratis workshoppar med syfte att sprida uppmärksamhet om Ukraina och hur studenter kan hjälpa.

Workshop 2: Ukraina - Hur kan vi stöda?

Representanter från bland annat Luckan Integration och Svenska.fi kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med integration i Finland. Vi kommer också få höra om arbetet som volontär vid Polsk-Ukrainska gränsen. Vi hoppas och önskar starta en diskussion om medmänsklighet och hur vi studenter kan hjälpa och påverka. Delta i diskussionen i D 4109 “hybridutrymmet” live eller via Zoom torsdagen den 12.5 kl. 16.

Delta via Zoom här Extern länk. Mötes-ID: 679 3090 9318

Evenemanget ordnas av studenter.