Ämnesföreningarna Kult och Commedia ordnar under maj månad flera ”Awareness for Ukraine”-evenemang. Varje torsdag hålls olika gratis workshoppar med syfte att sprida uppmärksamhet om Ukraina och hur studenter kan hjälpa.

Workshop 1: Dansworkshop 5.5 kl. 17-18.30

En student från Arcadas kulturproducentutbildning med bakgrund i dans kommer att hålla en 1,5 h Hustle lektion. Workshoppen äger rum torsdagen den 5.5 kl. 17:00, träff vid utrymmet D 173.