Om du har kompetens som motsvarar en del av en kurs ska du inte ansöka om tillgodoräknande med blankett 6 utan då kontaktar du din examinator, som bedömer vad du behöver göra för att helt uppfylla kraven för kursen. Kursen examineras som en helhet och registreras som en prestation utförd vid Arcada.