Här hittar du information om skolans olycksfallsförsäkring för studenter

Olycksfallsförsäkring

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Försäkringen täcker inte om du som student skadar dig i Arcadahuset (t.ex. snubblar i trappor) eller under en teorilektion. Försäkringen täcker inte heller resor till och från högskolan. Till allt övrigt (som inte hänför sig till praktik eller praktiska lektioner) behöver du en privat olycksfallsförsäkring.

Vid ett olycksfall

Om olycksfallet är akut och du behöver omedelbar vård, ska du uppsöka närmaste hälso- eller läkarcentral eller SHVS. Meddela centralen/SHVS att du är försäkrad av Arcada, men var beredd på att betala räkningen om du får en. Du får i efterhand sen pengarna tillbaka från försäkringen Kom ihåg att spara alla kvitton!

Akuta sjukdomsfall som behöver läkarvård sköts på hälsocentralen eller på SHVS . Allmänt hälsoupplysningsnummer är 10023 och är dygnet runt i användning.

Amanuens Maria Enoksson hjälper dig med att göra ansökan om ersättning från försäkringsbolaget.

Vid frågor om försäkringar kan du vända dig till Maria Enoksson, tel. 0294 282 572, E-post: maria.enoksson@arcada.fi eller David Sjöberg, tel. 0294 282 606, E-post: david.sjoberg@arcada.fi.