På denna sida hittar du ditt schema för introdagarna. Information om din introduktion skickas även per e-post, kom ihåg att läsa din mejl regelbundet efter antagning.

Introdagar ordnas 24–25.8.2023. Under tiden 28-30.8.2023 ordnas både undervisning och introduktionssessioner på campus för första årets studenter. Kom ihåg att aktivera ditt Arcada IT-användarkonto före introdagarna.

Energi- och miljöteknik

Torsdag 24.8.2023

Tid Program Övrigt
9.00-10.00 Detta är Arcada
Vice akademichef Tomas Träskman och Arcada Studerandekår - ASK
Stora auditoriet (F143)
10.15-11.00 Utbildningen presenterar sig
Utbildningsansvarig Kim Roos
D4106
11.00-12.30 Lunch (+ tid att t.ex. hämta ut flexnyckeln)
12.30-13.45 Kursanmälan och digitala verktyg
Studievägledare Elina Mustasilta
D4107-08
14.15-14.45 Ämnesföreningen TLK och tutorerna Stora auditoriet (F143)

Fredag 25.8.2023

Tid Program Rum
9.00-10.00 Studieärenden presenterar sig Stora auditoriet (F143)
10.00-11.00 Studievägledarens drop in mottagning för dem som behöver hjälp med kursanmälan
Studievägledare Elina Mustasilta
E383
11.15-12.15 Att studera på Arcada
Studievägledare Elina Mustasilta
D4107-08
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Rundvandring och annat program med tutorerna Start vid svängdörrarna vid huvudingången

Du får ditt schema för tiden 28-30.8. under introdagarna.

Informationsteknik

Torsdag 24.8.2023

Tid Program Rum
10.00-11.30 Utbildningen presenterar sig
Utbildningsansvarig Jonny Karlsson & lärarteamet
A409
11.30-13.00 Lunch (nycklar och intyg)
13.00-14.00 Detta är Arcada
Vice akademichef Tomas Träskman och Arcada Studerandekår - ASK
Stora auditoriet (F143)
14.15-14.45 Ämnesföreningen TLK och tutorerna Stora auditoriet (F143)

Fredag 25.8.2023

Tid Program Rum
09.00-09.45 Digitala verktyg
Janne Nyberg
E385
10.15-11.15 Studievägledarens session, kursanmälan mm A409
11.15-12.15 Lunch
12.15-12.45 Rundvandring med tutorerna Start vid svängdörrarna vid huvudingången
13.00-14.00 Studieärenden presenterar sig Stora auditoriet (F143)

Materialteknik och hållbarhet

Torsdag 24.8.2023

Tid Program Övrigt
9.00-10.00 Detta är Arcada
Vice akademichef Tomas Träskman och Arcada Studerandekår - ASK
Stora auditoriet (F143)
10.15-11.00 Utbildningen presenterar sig
Utbildningsansvarig
D4107-08
11.00-12.30 Lunch (+ tid att t.ex. hämta ut flexnyckeln)
12.30-13.45 Kursanmälan och digitala verktyg
Studievägledare Elina Mustasilta
D4107-08
14.15-14.45 Ämnesföreningen TLK och tutorerna Stora auditoriet (F143)

Fredag 25.8.2023

Tid Program Rum
9.00-10.00 Studieärenden presenterar sig Stora auditoriet (F143)
10.00-11.00 Studievägledarens drop in mottagning för dem som behöver hjälp med kursanmälan
Studievägledare Elina Mustasilta
E383
11.15-12.15 Att studera på Arcada
Studievägledare Elina Mustasilta
D4107-08
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.15 Rundvandring och annat program med tutorerna Start vid hissen till A/B-blocket på våning 2

Du får ditt schema för tiden 28-30.8. under introdagarna.

Programmet för Mechanical and Sustainable Engineering hittar du här.

Enkät

Vi vill att vår ansöknings- och antagningsprocess fungerar så smidigt som möjligt i framtiden. Därför skulle vi vara mycket tacksamma om du kunde ge oss max 5-10 minuter av din tid för att besvara den här korta enkäten - Ny student Extern länk