På denna sida hittar du ditt schema för introdagarna. Information om din introduktion skickas även per e-post, kom ihåg att läsa din mejl regelbundet efter antagning.

Introdagar ordnas på campus 26–27.8.2024. Under tiden 28-30.8.2024 ordnas både undervisning och introduktionssessioner på campus för första årets studenter. Kom ihåg att aktivera ditt Arcada IT-användarkonto före introdagarna.

Energi- och miljöteknik 2024

Måndag 26.8.2024

Tid Program Rum
9.00-9.45 Detta är Arcada + ASK Stora 
auditoriet (F143)
10.00-10.45 Utbildningen presenterar sig, Utbildningsansvarig Kim Roos B518
10.45-12.00 Lunch  
12.00-13.15 Kursanmälan och digitala verktyg, Studievägledare Sofie Sundström & internationella studierådgivare Laurits Møller D4107-08
13.30-14.00 TLK och tutorerna D4107-08

Tisdag 27.8.2024

Tid Program Rum
9.00-10.00 Studievägledarens drop in mottagning för dem som behöver hjälp med kursanmälan (frivillig session), Studievägledare Sofie Sundström & internationella studierådgivare Laurits Møller E387
10.15-10.45 Studieärenden presenterar sig Stora 
auditoriet (F143)
11.00-12.00 Att studera på Arcada, Studievägledare Sofie Sundström D4107-08
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.00 Rundvandring och annat program med tutorerna  Startpunkt uppdateras senare

Informationsteknik 2024

Måndag 26.8

Tid Program Rum
10.00-11.30 Utbildningen presenterar sig, Lärarteamet A409
11.30-13.00 Lunch   
13.00-13.45 Detta är Arcada + ASK Stora 
auditoriet (F143)
14.00-14.30 TLK och tutorerna A409

Tisdag 27.8

Tid Program Rum
10.00-11.00 Digitala verktyg, Dennis Biström F365
11.00-12.00 Studievägledarens session, Studievägledare Hanna Grönholm F365
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.30 Studieärenden presenterar sig Stora 
auditoriet (F143)
13.30-14.00 Rundvandring med tutorerna Startpunkt
uppdateras senare

Materialteknik och hållbarhet 2024

Måndag 26.8.2024

Tid Program Rum
9.00-9.45 Detta är Arcada + ASK Stora 
auditoriet (F143)
10.00-11.00 Utbildningen presenterar sig, Utbildningsansvarig Rizwan Ullah D4107-08
11.00-12.00 Lunch  
12.00-13.15 Kursanmälan och digitala verktyg, Studievägledare Sofie Sundström & internationella studierådgivare Laurits Møller D4107-08
13.30-14.00 TLK och tutorerna D4107-08

Tisdag 27.8.2024

Tid Program Rum
9.00-10.00 Studievägledarens drop in mottagning för dem som behöver hjälp med kursanmälan (frivillig session), Studievägledare Sofie Sundström & internationella studierådgivare Laurits Møller E387
10.15-10.45 Studieärenden presenterar sig Stora 
auditoriet (F143)
11.00-12.00 Att studera på Arcada, Studievägledare Sofie Sundström D4107-08
12.00-13.00 Lunch  
13.00-14.00 Rundvandring och annat program med tutorerna  Startpunkt uppdateras senare

Programmet för Mechanical and Sustainable Engineering hittar du här.