För registrering av inledande arbetspraktik och yrkespraktik bör du anmäla dig via ASTA till de respektive "praktik-kurserna”. I och med detta får du tillgång till dokument och anvisningar via itsLearning.

Praktiken uppgår till 30 studiepoäng och kan avläggas allt på en gång eller i flera olika delar även utanför de inplanerade studieperioderna. Praktiken kan bestå i sin helhet av så kallad arbetspraktik (summa 30 sp), och ha karaktären av yngre VVS-ingenjör, eller så kan den bestå av inledande arbetspraktik (15 sp) och yrkespraktik (15 sp). Den inledande arbetspraktiken kan innehålla arbete som montör, eller motsvarande, inom byggnads-, el- eller VVS-branschen. Du erhåller 1.5 sp/vecka för arbete som är på heltid. En 10 veckors praktikperiod motsvarar således 15 sp.  Arbetsinsatsen per vecka under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person (37,5-40 h). Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att en arbetsinsats på 40 timmar motsvarar en arbetsvecka vilket betyder att totala antal arbetstimmar är 400 h.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Praktikperioderna är enligt läroplanen förlagda till den fjärde perioden för årskurserna 2 och 3. Detta är snarare en rekommendation än en absolut regel och du kan flexibelt välja att utföra praktiken t.ex. under sommaren eller då det bäst passar in i den individuella studieplanen eller livssituationen.

Din examensansvarige och amanuensen svarar på frågor som berör praktiken. Efter praktiken behöver du göra en kort rapport om arbetets innehåll och reflektioner med studierna (ca 3-4 sidor). Du behöver också bifoga en kopia av ditt arbetsintyg samt en kalkyl på de studiepoäng som skall registreras som praktik. På ditt arbetsintyg måste framgå praktikperioden och arbetstimmar. Mer information om praktiken, blanketter för praktikavtal, praktikintyg, samt anvisningar till praktikrapporten hittar du i itsLearning.

Ifall du haft ett längre anställningsförhållande innan du påbörjat dina studier vid Arcada, kan  anhålla om tillgodoräkning. Är du osäker om arbetsuppgifterna kan godkännas kontakta din praktikansvariga lärare Kim Roos.

Praktiken bedöms med vitsordet godkänd.

Mer information om praktik och information om praktik utomlands finns här.