Praktiken uppgår till 30 sp och kan avläggas allt på en gång eller i flera olika delar även utanför de inplanerade studieperioderna. Praktiken kan bestå i sin helhet av så kallad arbetspraktik (summa 30 sp), och ha karaktären av yngre VVS-ingenjör, eller så kan den bestå i inledande praktik och arbetspraktik. Den inledande arbetspraktiken kan innehålla arbete som montör, eller motsvarande, inom byggnads-, el- eller VVS-branschen. Du erhåller 1.5 sp/vecka för arbete som är på heltid, 38 h/vecka.

Din examensansvarige och amanuensen svarar på frågor som berör praktiken. Efter praktiken behöver du göra en kort rapport om arbetets innehåll och reflektioner med studierna (ca 3-4 sidor). Du behöver också bifoga en kopia av ditt arbetsintyg samt en kalkyl på de studiepoäng som skall registreras som praktik.

Blanketter för praktikavtal på svenska, finska och engelska, praktikintyg, samt allmänna riktlinjer för praktik hittar du här.