Skrivguidens avsikt är att ge praktisk vägledning om hur skriftliga arbeten ställs upp och hur språkdräkten ska utformas. Guiden gäller alla skriftliga arbeten vid Arcada.

Ditt examensarbete eller masterarbete skriver du på utbildningens språk. Om du av prefekten för din institution har fått tillstånd att avvika från huvudregeln skriver du ett längre sammandrag (10 %) av arbetet på utbildningens språk. Under skrivprocessen får du skrivhandledning av en språklärare. Be om råd och hjälp redan i början av skrivprocessen! Du är själv ansvarig för språkdräkten i arbetet. Kom ihåg att examensarbetet publiceras elektroniskt och blir ett synligt visitkort för dig!

Om du inte skriver ett examensarbete, utan någon annan inlämningsuppgift, kan du använda mallen för skriftliga arbeten.

 

Mallen för examensarbetet finns även att få i LaTeX format (här Extern länk).