The course takes place in period

3 (2021-01-01 to 2021-03-21)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

1

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

The student develops her/his competence in the
contextual clinical care. The student forms
her/his competense in the care of the medical-
surgical patient.

Learning outcomes

At the end of the course the student is
expected
to be able to:

 • use evidence based caring science in the care
  of the medical
  and surgical patient
 • take care of the patient with medical or
  surgical problems
 • understand how the health resources and the
  health obstacles
  interact in the medical-surgical care of the
  adult and elderly
  patients
 • understand the basics of the perioperative
  care

Course contents

 • Patient assessment
 • Central caring activities and examinations in
  the care of the medical-surgical patient
 • The decision process in health care;
  planning, implementation and assessment of the
  caring
 • Medication administration
 • The basics of the pre, and post
  operative care of the patient

Prerequisites and co-requisites

The student has participated in the following
courses (active participation in the course and
participated in the exam, the student does not
need to have a grade yet):
Anatomy and physiology
Medication administration and patient safety
Clinical care I

Recommended or required reading

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro.

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik. Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi
Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och
Klinisk omvårdnad II.

 • articles, webb material provided by the
  lecturer and material from the lectures

Study activities

 • Lectures - 40 hours
 • Practical exercises - 15 hours
 • Individual studies - 70 hours
 • Seminars - 10 hours
 • - 0 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Seminarie i hematologi & onkologi ABO kursen Praktiskt Prov

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Examination 1 Self studies with assignments
Examination 2 Skill stations, simulation and
practical exam
Examination 3 Final exam

Teacher

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Karbin Daniela
 • Silfver Jessica
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examiner

Karbin Daniela

Group size

No limit (82 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

Reexaminations

 • 2021-04-23
 • 2021-06-07

Course enrolment period

2020-05-18 to 2021-07-31

Assessment methods

 • 2021-03-16 - Exams
 • 2021-03-16 - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-01-11 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Online föreläsning. Zoom länken hittar ni på itsLearning Karbin Daniela
Skogster Annika
2021-01-18 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård itsLearning länken fungerar inte idag pga uppdatering under veckoslutet. Zoom länken: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69026472471 Meeting ID: 690 2647 2471 Skogster Annika
2021-01-20 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Karbin Daniela
2021-01-21 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Karbin Daniela
2021-01-26 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Stockmann-Broo Christine
2021-01-27 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
2021-01-28 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Stockmann-Broo Christine
2021-02-01 08:30 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Separat Zoom-länk sätts på ItsLearning senare. Föreläsare Eva Westergren Högskolan i Gävle Kom ihåg att föreläsningen inte bandas! Karbin Daniela
2021-02-02 10:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård EKG tolkning Skogster Annika
2021-02-04 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-04 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-04 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-08 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-08 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-08 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-09 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-09 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-09 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-11 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-11 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-11 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-12 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 1 Karbin Daniela
2021-02-12 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 2 Karbin Daniela
2021-02-15 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-15 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-15 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-17 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 3 Karbin Daniela
2021-02-17 12:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 4 Karbin Daniela
2021-02-18 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 5 Karbin Daniela
2021-02-18 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 1 Karbin Daniela
2021-02-19 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 2 Karbin Daniela
2021-02-19 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 3 Karbin Daniela
2021-03-01 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-03-02 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-03 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-04 09:00 - 11:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Praktiska provet är inhiberat pga rådande corona situation. Vi är ledsna för det. Vi vill ändå träffa er online, nu på torsdag kl 9:00-11:00. Hoppas så många som möjligt kan delta även om tiden är annan än den ni är bokade till. Tillfället bandas. Istället har ni ett info tillfälle hur detta kommer att förverkligas. Vi använder samma zoom länk som vanligt, den som finns på itsLearning. Ekman Petra
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-03-09 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Skogster Annika
2021-03-10 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-03-12 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra för klinisk 1 & 2 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-12 09:00 - 16:00 E492 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra övningar för klinisk 1 & 2. Denna extra övning sker på campus enligt planerna! Avbokas alltså INTE tillsvidare. Kolla itsLearning, vi uppdaterar info där genast då vi vet någonting. Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-12 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra för klinisk 1 & 2 Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 4 Karbin Daniela
2021-03-15 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 5 Karbin Daniela
2021-03-16 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård TENTAMEN (Online) Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
Åkermarck Erica

Course and curriculum search