Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen
ökar inom vårdandet av den inre medicinska och
kirurgiska patienten.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet:
- kan studerande tillämpa evidensbaserad
vårdvetenskap i det inre medicinska och
kirurgiska vårdkontextet
- kan studerande förverkliga vården av den inre
medicinska och kirurgiska patienten
- förstår studerande samverkan mellan
hälsoresurser och
hälsohinder som orsakas av inre
medicinska/cancersjukdomar/
kirurgiska
sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter
- förstår studerande den perioperativa
vårdprocessens grunder

Innehåll

- Patientundersökning
- Inre medicinska, cancer och kirurgiska
vårdens centrala vårdaktiviteter och
undersökningar
- Beslutsprocessen i vården; planering,
förverkligande och bedömning av vårdarbetet
- Läkemedelsadministrering
- Grunderna till den kirurgiska patientens
pre-, och postoperativa vård

Förkunskaper

Kurser som skall vara avklarade (studenten har
deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet
behöver inte ännu vara klart):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I

Litteratur

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro.

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik. Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi
Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och
Klinisk omvårdnad II.

+ aktuella artiklar, webbmaterial som
föreläsarna hänvisat till och
föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • ABO-kurs Praktiskt Prov - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Självstudier med inlämning av
uppgifter
Examination 2 Godkända övningar,
simulering och praktiskt prov
Examination 3 Ordinare tentamen

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Karbin Daniela
 • Silfver Jessica
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (82 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2021-04-23
 • 2021-06-07

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Examinationsformer

 • 2021-03-16 - Tentamina
 • 2021-03-16 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Online föreläsning. Zoom länken hittar ni på itsLearning Karbin Daniela
Skogster Annika
2021-01-18 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård itsLearning länken fungerar inte idag pga uppdatering under veckoslutet. Zoom länken: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69026472471 Meeting ID: 690 2647 2471 Skogster Annika
2021-01-20 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Karbin Daniela
2021-01-21 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Karbin Daniela
2021-01-26 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Stockmann-Broo Christine
2021-01-27 09:00 - 12:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
2021-01-28 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Stockmann-Broo Christine
2021-02-01 08:30 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Separat Zoom-länk sätts på ItsLearning senare. Föreläsare Eva Westergren Högskolan i Gävle Kom ihåg att föreläsningen inte bandas! Karbin Daniela
2021-02-02 10:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård EKG tolkning Skogster Annika
2021-02-04 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-04 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-04 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-05 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-02-08 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-08 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-08 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-02-09 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-09 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-09 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Ekman Petra
Karbin Daniela
2021-02-11 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-11 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-11 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Ekman Petra
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-02-12 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 1 Karbin Daniela
2021-02-12 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 2 Karbin Daniela
2021-02-15 09:00 - 16:00 E491 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-15 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-15 09:00 - 16:00 E490 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Appelroth Maria
Silfver Jessica
Skogster Annika
2021-02-17 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 3 Karbin Daniela
2021-02-17 12:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 4 Karbin Daniela
2021-02-18 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie hematologi grupp 5 Karbin Daniela
2021-02-18 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 1 Karbin Daniela
2021-02-19 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 2 Karbin Daniela
2021-02-19 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 3 Karbin Daniela
2021-03-01 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-03-02 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-03 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-04 09:00 - 11:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Praktiska provet är inhiberat pga rådande corona situation. Vi är ledsna för det. Vi vill ändå träffa er online, nu på torsdag kl 9:00-11:00. Hoppas så många som möjligt kan delta även om tiden är annan än den ni är bokade till. Tillfället bandas. Istället har ni ett info tillfälle hur detta kommer att förverkligas. Vi använder samma zoom länk som vanligt, den som finns på itsLearning. Ekman Petra
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-03-09 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Skogster Annika
2021-03-10 09:00 - 16:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Pandemin satte käppar i hjulen åt oss. Vi är jätte ledsna, men SIMULERINGEN är avbokad för alla. Istället förverkligar vi en online workshop med case. Vi är verkligen ledsna att informationen kommer såhär sent, men skolan beslöt idag, söndag, att ingen simuleringsverksamhet får hållas på campus. Vi ses online, samma zoom länk som under kursen. Daniela & Annika Karbin Daniela
Silfver Jessica
2021-03-12 09:00 - 16:00 E488 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra för klinisk 1 & 2 Karbin Daniela
Silfver Jessica
Stockmann-Broo Christine
2021-03-12 09:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra för klinisk 1 & 2 Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-12 09:00 - 16:00 E492 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Extra övningar för klinisk 1 & 2. Denna extra övning sker på campus enligt planerna! Avbokas alltså INTE tillsvidare. Kolla itsLearning, vi uppdaterar info där genast då vi vet någonting. Appelroth Maria
Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2021-03-15 08:30 - 12:30 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 4 Karbin Daniela
2021-03-15 13:00 - 17:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård Seminarie onkologi grupp 5 Karbin Daniela
2021-03-16 12:00 - 15:00 Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård TENTAMEN (Online) Appelroth Maria
Karbin Daniela
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
Åkermarck Erica

Kurs och studieplanssökning