The course takes place in period

1 (2019-08-01 to 2019-10-27)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

2

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Scroll down for Finnish

During this course the student continues to
develop her/his competence in contextual
clinical care. The student continues to deepen
competence in the assessment and care of the
patient in critical condition within the
context of an intensive unit, operating theater
including anesthesia.

Suomeksi:
Opiskelija kehittää osaamistaan kliinisessä
hoitotyössä. Opiskelija syventää osaamistaan
kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä,
mihin kuuluvat tehohoitotyö, leikkaussali
hoitotyö ja anestesiahoitotyö.

Learning outcomes

Scroll down for Finnish

By the end of the course the student is
expected
to be able to:

- verbalize, discuss and participate during
contact days in the simulation/skill
development center.

Theme: Prehospital care, perioperative care and
intensive care.

Suomeksi:

Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan
osaavan:

kommunikoida ja keskustella sekä osallistua
lähiopetus päiville simulaatio keskuksessa.
Teema: prehospital, perioperatiivinen hoitotyö
ja tehohoito.

Course contents

Scroll down for Finnish

An introduction to prehospitacl care (0.5 sp)
Intensive care nursing. (2sp)
An introduction to preoperative care (An
introduction to anesthesia, surgical
scrub/circulating nurse in the operation
theatre (2.5 sp)

Suomeksi:

Johdanto tehohoitotyöhön (2op)
Johdanto anestesiahoitotyöhön (2op)
Johdanto leikkaussali hoitotyöhön
(instrumenttihoitajan ja valvovan hoitajan
tehtävät) (1op)
(Lisää itsLearning-oppimisympäristössä)

Prerequisites and co-requisites

Scroll down for Finnish

The student has accomplished the following
courses (student has a grade in):
Anatomy and physiology
Medication administration and patient safety
Clinical care I & Clinical care II.
The student has to have one practical training
accomplished before coming to the course.

Suomeksi:
Opiskelijalla on oltava suoritettuina seuraavat
kurssit: Anatomia ja fysiologia
Lääkehoito ja potilasturvallisuus
Kliininen hoitotyö I ja Kliininen hoitotyö II.
Opiskelija on suorittanut vähintään yksi
ohjattua harjoittelua ennen kurssille
osallistumista.

Previous course names

Clinical care IV

Additional information

Scroll down for Finnish
Participation during contact days in the
simulation center and a passing grade in
theoretical exam are compulsory to accomplish
this course.

Suomeksi:
Osallistuminen lähiopetuspäiville
simulaatiokeskuksessa ja hyväksytty tentti ovat
edellytyksiä kurssin hyväksytylle
suorittamiselle.

Recommended or required reading

Additional materials are found on itslearning
(In Finnish:
Vaihtoehtoiset oppimismateriaalit läytyvät
itsLeaning-oppimisympäristöstä.
* Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka
vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.

AS ALTERNATIVE TWO

* Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för
sjuksköterskor. Studentlitteratur

AND

* Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att
övervaka
patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur
(kap 1-15)

* Aktuella artiklar och forskningar
* Föreläsningsmaterial

Referenslitteratur:
* Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta
päivystyspoliklinikalle. WSOY
* Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande. (kapitel om
CV
kateter)
Studentlitteratur
Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T.,
Vahtera,
A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja
tehohoidon
perusteet. Duodecim (valda delar)
* Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I.,
Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon
lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Study activities

 • Lectures - 19 hours
 • Individual- and group instruction - 27 hours
 • Practical exercises - 40 hours
 • Internet-based studies - 50 hours
 • - 16 hours

Workload

 • Total workload of the course: 152 hours
 • Of which autonomous studies: 152 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Demonstrations and proficiency exams

Assessment requirements

Scroll down for Finnish

To pass the course the student has to
accomplish the following:

Participate in skill development and simulation
activities. Participate in theoretical
studies/activities on itslearning. Pass the
written exam

Suomeksi:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää:
Osallistumista käytännön harjoituksiin ja
simulaatioihin.

Osallistumista teoreettisiin
opintoihin/aktiviteetteihin itsLearning-
oppimisympäristössä. Tentin hyväksyttyä
suorittamista.

Teacher

 • Carstens Laura
 • Eronen Lotta
 • Mannevaara Pauleen
 • Paakkonen Heikki
 • Sjölund Terese
 • Skogster Annika

Examiner

Mannevaara Pauleen

Group size

No limit (91 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Introduktionen till kursen är den 3.9 kl 8-9.
Mellan 9-12 är det föreläsning prehospital vård.

Course enrolment period

2019-08-12 to 2019-09-08

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2019-09-03 08:00 - 09:00 F249 Clinical Care III: Anesthesiology and Intensive Care Introduktion/ Introduction Carstens Laura
Mannevaara Pauleen
2019-09-03 09:00 - 12:00 F249 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Introduktion Mannevaara Pauleen
2019-09-19 08:00 - 16:00 F143 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
2019-09-27 08:00 - 16:00 F143 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Sjölund Terese
2019-10-16 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-16 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-16 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-16 08:15 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård
2019-10-17 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-17 08:00 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-17 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-29 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-29 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-29 08:15 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-30 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese
2019-10-30 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Simulering Mannevaara Pauleen
2019-10-30 08:15 - 16:00 E491 Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård Eronen Lotta
Mannevaara Pauleen
Paakkonen Heikki
Sjölund Terese

Course and curriculum search