Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

4 cr

Learning outcomes

After attending thesis seminars, the student will be aware of research methods that can be applied to satisfy the students individual needs regarding his/her degree thesis.

Course contents

The paradigm in occupational therapy and physiotherapy. Ethical and metodological questions. Plan for the degree thesis.

Prerequisites and co-requisites

Research, project and developmental work.

Recommended or required reading

Jfr kurserna i vetenskapsteori, forskningsmetodik I och projektarbete. Aktuell områdesspecifik litteratur.
Actual researchreports and research methodology literature.

Recommended reading:
Hakala, J T. 2001. Snart magister? Guide för examensarbetet. Helsinki: Gaudeamus.
Domholdt, E. 2000. Physical Therapy research. Second ed. Saunders.

Study activities

 • Lectures - 15 hours
 • Tuition managed by students but supervised by the teacher - 40 hours
 • Individual studies - 65 hours

Workload

 • Total workload of the course: 120 hours
 • Of which autonomous studies: 65 hours
 • Of which scheduled studies: 55 hours

Mode of Delivery

Participation in tuition

Assessment methods

 • Demonstrations and presentations
 • Reports and productions

Teacher

 • Ahonen Siw
 • Arola Annikki
 • Haldin Denice
 • Kukkonen Göta
 • Paqvalen Marie-Louise

Examiner

Kukkonen Göta

Group size

No limit

Course completion date

Date for course completion will be announced later

Assignments valid until

Until further notice

The timetable of the course

Tider för planseminarier läsåret 2007-2008:
10.09.07 13:15 - 16:00:
Plan Johannes Eklund 04ErgT: Ergoterapeutledd spegelterapi vid CRPS - en fallstudie. Opponent: Fanny Lindeman

Kati Villanen o. Janna Toivanen FT04 Plan: Interventionsstudie: Rastlekar och rörelse
Opponenter: Henna Siekkinen o Martina Sundelin

Henna Siekkinen o Martina Sundelin FT04 Plan: Diabetesprojektete Opponenter: Kati Villanen o. Janna Toivanen

Annika Åkerback Ft03 Plan:
Fysioterapi efter mikrokirurgiska ingrepp inom platikkirurgin i akuta skedet

01.10.2007 13:15 - 16:00
kl. 13.15 Maria Fält 04FT, plan: Evidensbaserade mätinstrument för barn med motoriska hinder. Opponent Johanna Gumse
13.45 Filippa Sjöberg plan: Träning för att återställa den humeroscapulära rytmen - en litteraturanalys

22.10.2007 13:15 - 16:00
13.15-13.45:
13.45-14.15: Caroline Marjamäki 04ErgT: Hinder och stöd för åldringars deltagande i fritidsaktiviteter. Opponent: Tove Werner 05ErgT.
Linda Flander 14.15-14.45 muskeltöjning för handikappade barn. Opponent:
Kajsa Ojala 14.45-15.15 Fysioterapins roll vid träning av balans hos personer över 75 år.

26.11.2007 13:15 - 16:00
13.15-13.45 Ergoterapi vid RA. Respondent: Carina Stenborg Opponent: Krista Svartsjö
13.45-14.15 Fysiska aktiviteter som lindring av fibromyalgibesvär-en forskningsöversikt Respondent:Heidi Landgren Opponent Sofie Fagerholm

03.12.2007 13:15 - 16:00
13.15-13.45 Immobilisering och betydelsen av träning-en litteraturöversikt Respondent: Jasmin Johansson Opponent:Maria Fält

2008
14.01.08 14.00-14.45 BPM-projekt -smärtans korrelation med BMI, fysisk aktivitet, sinnesstämning och sovvanor och vakenhetsgrad. Respondent: Hanna Gustafsson, Jill Pihlström, Opponent:Eva Länsiluoto
04.02.08 13.15-14.00 Brännskadepatientens fysioterapi- en enkätundersökning
Resondenter:Marika Ståhl, Jenny Vuonoranta
Opponent:Sebastian Bagger
25.02.08 13.15-16.00

03.03.08 13.15-16.00:
13.15-14.00 Skapande aktiviteter i ergoterapi med äldre människor. respondent: Fanny Lindeman 04ErgT. opponent Johannes Eklund 04ErgT
14.00-14.45 Kartläggning av svenskspråkiga ergoterapeuters fortbildningsbehov. Respondent: Leena Forsund, opponent: Vivi Salonen

31.03.08 12.30-16.00:
12.30-13.15: Gymnastiktimme för utvecklingsstörda kvinnor. Respondent: Johanna Gumse, Opponenter:Jenny Vuonoranta, Jasmin Johansson
13.15-14.00: Bedömningsinstrument inom ergoterapin som mäter kognitiva och motoriska funktioner - en forskningsöversikt. Respondenter: Laura Dubin (04ErgT) och Linda Malmström (04ErgT). Opponent: Anni Holmqvist (04ErgT)
14.00 - 14.45
Sambandet mellan sjukfrånvaro och stöd- och rörelseorgansproblem hos banktjänstemän
Respondent: Eva Länsiluoto Opponenter: Jill pihlström och Hanna Gustafsson

21.04.08 13.15-16.00:
13.15-14.00: Kartläggning av tillgängligheten i Krsitinagårdens fysiska miljö. Respondent: Vivi Salonen 04ErgT. Opponent: Leena Forslund 04ErgT
14.00-14.45:

Kl. 14.45-15.30 MS-projektet,Respondenter: Sofia Öhman och Anu Virtanen Opponenter: Bettina Lindahl o. Petra Ojala

19.05.08 kl.13.15 - 15.50
13.15-13.50 Sebastian Bagge: Effekten av snabbhetsträning för medelålders män med risk att insjukna i diabetes typ 2.
13.55-14.30:
Krista Svartsjö
Kulturskillnader och dess inverkan på ergoterapeutisk intervention
14.35-15.10 Fabienne Voulliéme
Hurudan träning minskar fallolyckor hos åldringar 65+
15.15-15.50 Respondent:Tove Lassenius o Johanna Blomqvist: Ergoterapeutens roll i främjandet av social delaktighet hos barn med delaktighetsbegränsningar som deltar i inklusiv undervisning. Opponent:

Assessment methods

 • Date will be announced later - Demonstrations and presentations
 • Date will be announced later - Reports and productions

Course and curriculum search