The course takes place in period

 • 1 (2021-08-01 to 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 to 2021-12-31)

Level/category

Professional studies

Teaching language

Swedish

Type of course

Compulsory

Cycle/level of course

First

Recommended year of study

3

Total number of ECTS

5 cr

Competency aims

Målsättningen med kursen är att presentera och
diskutera olika typer av kvalitativa och
kvantitativa metoder,
dess bakgrund, syften och användning.

Learning outcomes

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
identifiera problem, formulera ett syfte, välja
rätt kvalitativ eller kvantitativ
undersökningsmetod och
presentera samt analysera empiriskt material.

Studenten skall efter avlagd kurs kunna
formulera syfte, utforma mätinstrument på basen
av tidigare kunskap, göra ett urval, koda- och
analysera insamlat data.

Course contents

Forskningsprocessen och kvalitativa metoder
såsom fokusgrupper, intervjuer, observationer,
praktikfall och "action research".

Forskningsprocessen och kvantitativa metoder
såsom till exempel: t-test, ANOVA,
korstabulering, korrelations- och
regressionsanalyser.

Prerequisites and co-requisites

Third year students

Additional information

Kursen inleds 1.9 med en obligatorisk session
online. Hela kursen förverkligas online.

Recommended or required reading

Bryman, A. och Bell, E.
(2005):Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber
Statistisk verktygslåda- sammhällsvetenskaplig
orsaksanalys
med kvantitativa metoder, Göran Djurfeldt, Rolf
Larsson och Ola
Stjärnhagen, Studentlitteratur 2008, ISBN 978-
91-
44-04147-
6,valda delar enligt examinators anvisningar.

Study activities

 • Lectures - 20 hours
 • Individual- and group instruction - 15 hours
 • Practical exercises - 15 hours
 • Individual studies - 85 hours

Workload

 • Total workload of the course: 135 hours
 • Of which autonomous studies: 135 hours
 • Of which scheduled studies: 0 hours

Mode of Delivery

Supported virtual education

Assessment methods

 • Exams (written-, oral-, home-)
 • Essays, reports, productions and portfolio

Assessment requirements

To pass the course the student should pass the
following examinations (in time: deadlines!):
Examination 1 assignments
Examination 2 written exam or other extensiuve
final assignment
(examinations include written examination
tests,
demonstrations and presentations, reports and
produktions, essays, and also presence at
specified occasions)

The examinations contribute to the final grade
as
follows: ...

Teacher

 • Stenius Minna
 • Tigerstedt Christa

Examiner

Tigerstedt Christa

Group size

No limit (64 students enrolled)

Assignments valid until

12 months after course has ended

The timetable of the course

Tidtabell och innehåll diskuteras ingående på
första träffen! Kursen inleds 1.9. Första tillfället
är obligatoriskt om man vill avlägga kursen. Kursen
förverkligas online.

Course enrolment period

2021-08-09 to 2021-08-29

Assessment methods

 • Date of examination will be announced later - Exams
 • Date will be announced later - Reports and productions
 • Date will be announced later - Other assignments
Room reservations
Date Time Room Title Description Organizer
2021-09-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Topic: Metodik Time: Sep 1, 2021 12:30 PM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67099649280 Meeting ID: 670 9964 9280 Stenius Minna
Tigerstedt Christa
2021-09-08 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-13 11:30 - 13:00 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68803703991?from=addon Meeting ID: 688 0370 3991 One tap mobile +496938079883,,68803703991# Germany +496950502596,,68803703991# Germany Dial by your location +49 69 3807 9883 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 30 5679 5800 Germany Meeting ID: 688 0370 3991 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdl957Z6el Join by SIP 68803703991@109.105.112.236 68803703991@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 0370 3991 Tigerstedt Christa
2021-09-15 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-20 11:00 - 12:15 Metodik (höst) Tigerstedt Christa
2021-09-22 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-09-27 10:30 - 12:20 Metodik (höst) Online fokusgruppsimulering, datainsamling KOM I TID DET ÄR TIGHTA TIDER OCH VI BANDAR SIMULERINGEN SÅ ATT NI KAN TRANSKRIBERA DEN SENARE. KAMERAN ÄR PÅ HOS ALLA UNDER ÖVNINGEN.  DATAN BLIR INTE BRA MED AVBROTT. DU DELTAR ENBART I DEN GRUPP DU ÄR ANMÄLD TILL.   Grupp 1: 10.30-11 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61224983669   Grupp 2: 11.10-11.40 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65458415205   Grupp 3: 11.50-12.20 Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67727611147     Vi behov bokas flere grupper senare. Jag tar 10 per grupp. ANMÄL DIG TILL EN GRUPP I ITS SENAST 25.9.   Förbered dig genom att läsa om  fokusgrupper i kursboken! Tigerstedt Christa
2021-09-29 12:30 - 14:00 E385 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-04 11:30 - 13:00 Metodik (höst) Agenda -Skrivbordsundersökning/litteraturstudie som metod (sekundär data) -fallstudie design -aktionsforskning eller intervention   -Vi diskuterar igenom era examinationer and upplägg för analysworkshoppen                           . extra datum för online examen (inte obligatorisk)    Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69914027950?from=addon Meeting ID: 699 1402 7950 One tap mobile +496950500951,,69914027950# Germany +496950500952,,69914027950# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 699 1402 7950 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cFYXavZc Join by SIP 69914027950@109.105.112.236 69914027950@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 699 1402 7950 Tigerstedt Christa
2021-10-06 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-13 12:30 - 14:00 E385 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-20 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Join Zoom Meeting: https://arcada.zoom.us/j/66908794396 Meeting ID: 669 0879 4396 Stenius Minna
2021-10-25 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Coaching, intervjumetodik. Anmälan i its , 3 grupper.    Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61384087951?from=addon Meeting ID: 613 8408 7951 One tap mobile +496971049922,,61384087951# Germany +496938079883,,61384087951# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 613 8408 7951 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdGoIodS1v Join by SIP 61384087951@109.105.112.236 61384087951@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 613 8408 7951 Tigerstedt Christa
2021-10-29 14:15 - 15:45 E385 Metodik (höst) Stenius Minna
2021-11-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Coaching skrivbordsundersökningar, sekundär data. Anmälan i its. 3 grupper.  Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62772369520?from=addon Meeting ID: 627 7236 9520 One tap mobile +496950500951,,62772369520# Germany +496950500952,,62772369520# Germany Dial by your location +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany Meeting ID: 627 7236 9520 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cgTa6Jtv6 Join by SIP 62772369520@109.105.112.236 62772369520@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 7236 9520 Tigerstedt Christa
2021-11-05 14:15 - 15:45 Metodik (höst) Supervision Stenius Minna
2021-11-12 14:15 - 15:45 E385 Metodik (höst) Supervision Stenius Minna
2021-11-15 14:00 - 15:00 Metodik (höst) 15.11 Online essä 1h, kl 14-15. Öppnas i its. Du får ha böckerna framme. INDIVIDUELL EXAMINATION Tigerstedt Christa
2021-11-17 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Tentamen (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna
2021-12-01 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Omtentamen 1 (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna
2021-12-13 12:15 - 13:45 Metodik (höst) Christa Tigerstedt is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65985716089?from=addon Meeting ID: 659 8571 6089 One tap mobile +496971049922,,65985716089# Germany +496938079883,,65985716089# Germany Dial by your location +49 69 7104 9922 Germany +49 69 3807 9883 Germany +49 69 3807 9884 Germany +49 69 5050 0951 Germany +49 69 5050 0952 Germany +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 659 8571 6089 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cZVu9xP7x Join by SIP 65985716089@109.105.112.236 65985716089@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 8571 6089 Tigerstedt Christa
2021-12-15 12:30 - 14:00 Metodik (höst) Omtentamen 2 (Kvant) online i Itslearning Stenius Minna

Course and curriculum search