Professor Marty Ludlum visited Arcada

During week 7 Arcada Business School has had the pleasure of having Professor Marty Ludlum from University of Central Oklahoma, USA visiting. Professor Ludlum has had lectures in Arcada 360, Intercultural business, Strategic Marketing and Marketing Research and Analysis.

The lectures have been very interesting and professor Ludlum has been able to give an American view on the topics, for example an interesting case study on Starbucks. We want to thank professor Ludlum for visiting us for the third time and hope to see him soon again.

Arcada och Hanken avtalade om samarbete

Arcadas och Hankens rektorer har idag 17.2.2016 undertecknat ett avtal om samordning och samarbete. Syftet med avtalet är att effektivera verksamheten vid högskolorna särskilt inom områden där språket är av stor betydelse och att utveckla mer omfattande tjänster av hög kvalitet.

Områden där Arcada och Hanken i första hand ämnar samarbeta är inom språkundervisning, IT-administration, bibliotekstjänster, digitalisering av utbildning och undervisningsmetoder och fastighetsservice.

Pamela Gray och Maria Forss – nya examensansvariga

Lektor Pamela Gray har utsetts till examensansvarig för Arcadas bachelorutbildning Nursing och lektor Maria Forss är ny examensansvarig för masterutbildningen i hälsofrämjande vid institutionen för hälsa och välfärd.

Jonathan Lindholm kläckte Arcadas bästa businessidé

Det räcker inte att vara lite bättre än sina konkurrenter, man måste vara mycket bättre. Det säger Jonathan Lindholm som är 21 år och studerar företagsekonomi. Hans ”Frikoo” vann första pris i Arcadas interna idétävling.

Kom ihåg 112-applikationen idag på 112-dagen

Den 11 februari uppmärksammas 112-dagen i hela Europa. Dagen ordnas för att informera om säkerhetsfrågor i vardagen samt för att påminna om nödnumret 112.

I somras lanserades en ny mobilapplikation som automatiskt förmedlar din position till nödcentralen då du ringer nödnumret. Det här gör att nödcentralen snabbare kan skicka iväg hjälp till rätt ställe.

Enligt nödcentralen är det många som inte vet var de befinner sig då de ringer 112. Det gör att det kan ta flera minuter att lokalisera den som behöver hjälp.