Nya arbetsrum för studieservice i C3

Under oktober har antagningsservice och Arcadas internationella enhet fått nya utrymmen i C3-korridoren. Numera hittar du den internationella enheten i rum C353 och vår antagningsservice i C351. I arbetsrummen på vänster sida i korridoren hittar du studierådgivaren, studiepsykologen och studievägledaren.

Likaså hittar du numera också Arcadas kommunikationsenhet (rum C352) samt Arcadas chefsjurist och HR-enhet i C3-blocket. Samtliga utrymmen har utrustats med nya skyltar som hjälper dig hitta rätt.Välkommen!

Språkhjälp på svenska och engelska

Behöver du skrivhandledning? Är det besvärligt att skriva essäer, tentsvar eller examensarbete?

På Arcadas skrivverkstad kan du få språkhjälp. Enheten för språk inleder en serie skrivverkstäder tisdagar kl. 15.00–17.30 där studenter kan få hjälp med språket, både svenska och engelska.

Skrivverkstad på svenska hålls tisdagar 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, alla i rum B323.Skrivverkstad på engelska hålls tisdagar 27.10 rum B323, 3.11 rum B323, 17.11 rum F366, 1.12 rum F366, 8.12 rum F366 15.12 rum F366.

Making Sense of Leadership, breddstudiemodul 15 sp

Breddstudiemodulen i ledarskap heter nu Making Sense of Leadership YH-3-042(0). Den består av tre delar som tillsammans blir 15 sp. Trots att undervisningsformen är handledda nät-studier ordnas det ett introduktionstillfälle fredagen den 9.10.2015 kl. 8:30 i rum B518. Mervi Hernberg kommer då att berätta närmare hur kursen genomförs. Undervisningsspråket är engelska. Om du har planerat att avlägga modulen under hösten 2015 skall du anmäla dig nu.