Skrivhandledning på Arcadas skrivverkstad

Behöver du skrivhandledning? Är det besvärligt att skriva essäer, tentsvar eller examensarbete?

Nu kan du få hjälp på Arcadas skrivverkstad. Enheten för språk startar en serie skrivverkstäder där studenter kan få hjälp med skrivandet.Den första skrivverkstaden hålls tisdagen den 29 september kl. 15 i rum B323. Därefter hålls skrivverkstäder på svenska varannan tisdag kl. 15 - 16.30.Du behöver inte anmäla dig på förhand, men du kan gärna sända e-post till kaj.eklund@arcada.fi och meddela om du tänker komma.

Kontakta studiepsykologen?

Stressad elller utmattad? Tappat inspirationen? Ogjorda uppgifter? Håller inte tidsplaneringen? Problem i sociala sammanhang? Annat du funderar på?

Eventuella ändringar i fredagens schema pga. störningar i lokaltrafiken

Störningar i lokaltrafiken gör att det kan vara svårt att ta sig till vårt campus under fredagen (18.9). Vi strävar efter att hålla undervisningen enligt normal tidtabell, men flyttade föreläsningar/distansuppgifter kan förekomma. Följ därför med ditt schema för fredagen extra noga om ändringar sker. Läs även gärna HRT's webbplats under dagen för den senaste informationen om hur trafiken i Helsingfors löper.