Hjälp med informationssökning

Visste du att du kan boka tid för individuell handledning i infosökning på biblioteket? Arcadas informatiker hjälper dig vidare med att hitta relevant information för dina studier eller examensarbetet.