Arcada Job Portal – en ny karriärportal för studenter 

Arcada Job Portal är en ny online karriärtjänst för studenter. På Arcada Job Portal kan du bland annat skapa en profil och ladda upp ditt CV, se arbetsplatsannonser, delta i evenemang, bekanta dig med företag och få jobbsökningstips. Aracada Job Portal ersätter nuvarande Job Board.  

Nationell enkät om distansstudier för yrkeshögskolestuderande

Arcada studerandekår - ASK med Finlands studerandekårers förbund SAMOK och de övriga yrkeshögskolornas studerandekårer genomför tillsammans en enkät om distansstudier vars syfte är att samla in information om yrkeshögskolestuderandenas erfarenheter under coronaviruspandemin. Med hjälp av informationen vi får in genom enkäten kan vi påverka yrkeshögskolornas verksamhet och kommunicera om yrkeshögskolestuderandenas behov och hur de kan uppfyllas gentemot beslutsfattare och media.