Sök till tutor för 2021-2022

Tutorer är de som bland annat hjälper de nya studerande att komma igång med sina studier, ordna program under läsåret och hjälper med olika typer av frågor relaterade till studierna och studielivet.

Arcada studerandekår - ASK utbildar tutorerna under våren så de sedan kan fungera som tutor under hela läsåret 2021-2022. Vem som helst kan söka till tutor, vare sig du är första års studerande eller redan studerat på Arcada en tid. 

Studenthälsovården förändras – nu kan du använda SHVS tjänster

Från och med 1 januari 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) hälsovårdstjänster för alla högskolestudenter. Du som studerar vid Arcada får nu tillgång till ett bredare utbud av hälsovårdstjänster än tidigare, inklusive tjänster för bland annat mental hälsa och tandvård. Genom att betala hälsovårdsavgiften till FPA har du rätt till alla tjänster inom SHVS – på flera orter, på webben och i telefonen.

Är du intresserad av studier utomlands under hösten 2021/läsåret 2021/22?

På Arcada har du fina möjligheter att studera utomlands som en del av dina studier. Att studera utomlands är berikande både på ett akademiskt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter.

Ansökningstid för hösten 2021 eller hela läsåret 2021/22: 19.1-11.2.2021

Mera information hittar du här: Hur ansöker jag.

 

Vi ordnar ansökningsinfo för alla som planerar att ansöka om studier utomlands. 

Tack för aktivt deltagande i enkäten

Under december månad hade alla examensstudenter och studenter vid den öppna YH-leden möjlighet att besvara en enkät, som handlade om ett flertal teman såsom distansstudier, studierutiner och ork, behov av/tillgång till stöd, sociala aspekter samt studiemotivation. Enkäten stängdes den 28.12.2020 och var en uppföljning av vårens enkät som vi optimistiskt kallade "Corona i backspegeln". Pandemin har vi fortfarande inte bakom oss, men vi hoppas att de vaccinationer som nu kört igång så småningom skall knäcka pandemin.