Nationell enkät om distansstudier för yrkeshögskolestuderande

Arcada studerandekår - ASK med Finlands studerandekårers förbund SAMOK och de övriga yrkeshögskolornas studerandekårer genomför tillsammans en enkät om distansstudier vars syfte är att samla in information om yrkeshögskolestuderandenas erfarenheter under coronaviruspandemin. Med hjälp av informationen vi får in genom enkäten kan vi påverka yrkeshögskolornas verksamhet och kommunicera om yrkeshögskolestuderandenas behov och hur de kan uppfyllas gentemot beslutsfattare och media.