Apply to take part in Demola’s multidisciplinary co-creation project course that will tackle into global challenges!

We as humankind recognize the need for solutions towards the global challenges we are facing. But what are the opportunities and innovations that we could see and take further? Who are the ones who will grab on to these opportunities?

Rektorns vårhälsning

Bästa studenter,
Vi är nu halvvägs genom vårterminen och jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla för ert stora tålamod och anpassningsförmåga. Arcada följer kontinuerligt med myndigheternas rekommendationer och undervisningen fortsätter våren ut på distans. Tillsammans kommer vi att klara våren, men kom ihåg att man inte måste orka ensam!

Skapar du Zoom-möten?

Den 26 mars kl. 16.00 övergår våra Zoom licensen till On-prem licenser. I och med detta slutar möjligheten att kunna banda mötena direkt i molnet.