Kom med på VAKENs SPRINT i Litauen! Ansökan öppen till 3.2!

Försiktigt positiva pga pandemi läget hoppas vi kunna ordna en SPRINT i Litauen, Kaunas i slutet på mars, 27.3-2.4. Ansökan är nu öppen för dig!

Vår SPRINT är en en veckas happening där du som studerande lär dig agila problemlösningsmetoder med service design inspirerade verktyg.

Covid-19: Högskolorna ska i så hög utsträckning som möjligt övergå till distansundervisning fram till den 16.1.2022

Regeringen inför nya restriktioner med anledning av det försämrade coronaläget. Högskolorna rekommenderas övergå till distansundervisning fram till den 16 januari 2022. Endast nödvändig gruppundervisning kommer att ordnas på Arcadas campus under de två första veckorna av terminen.