Processer för behandling av säkerhetsanmälningar förnyas

På Arcada jobbar vi kontinuerligt för att garantera en säker studie- och arbetsmiljö. Genom att försäkra dig om att du vet hur du ska agera i olika situationer stöder du detta arbete. Det är också viktigt att du med låg tröskel rapporterar olika incidenter eller så kallade nära ögat-situationer om du upptäcker sådana i din omgivning. Det gör du via rapporteringsverktyget Incy (du kan logga in med ditt vanliga Arcada-id).

Minska ditt CO2 avtryck

Green Office uppmuntrar alla att i första hand promenera, cykla eller använda kollektivtrafik för att minska på koldioxidavtrycket. Bil är den största miljöboven i Finland när det gäller färdsätt.

Sitra har satt ihop ett sammandrag om koldioxidavtrycket i Finland.

Här kan du också testa ditt koldioxidavtryck:

https://livsstilstest.sitra.fi/

Anmälan till examensceremonin 24.1.2020 har öppnat

Anmälan till Arcadas examensceremoni för dig som tagit eller tar din examen hösten 2019 har öppnat!

Examensceremoni ordnas fredagen den 24 januari kl. 15. Varje examinand kallas under ceremonin fram för att motta sitt alumndiplom, en ros och gratulationer från vår rektor och respektive prefekt. Efteråt höjer vi tillsammans en skål för våra nya alumner.

Avskrivna böcker blir fina julänglar

Kom med och pyssla julänglar i bibbans tidningssal den 28.11 kl. 12-14. Vi återvinner avskrivna böcker, som får ny skepnad.

Större böcker blir fina julänglar som passar bra på hyllor och bord, medan mindre böcker blir små julänglar i granen.

Välkommen!

Nyfiken på PressReader?

OBS! Evenemanget är inhiberat p.g.a. sjukdom. Vi återkommer med en ny tidpunkt senare.

Välkommen att bekanta dig med PressReader torsdag 14.11.2019 kl 11.30-13 på chattorget. Bibliotekspersonalen visar och instruerar dig i användningen.

PressReader innehåller tidskrifter och dagstidningar från mer än 100 länder, på över 60 olika språk.

Ta med din smarttelefon/surfplatta.