Stipendier till sjukskötarstudenter från Queen Silvia Nursing Award - sök senast 6 november

Om Queen Silvia Nursing Award Finland

Vad?

Stipendiet instiftades ‪2013 av Drottning Silvia (på hennes 70-års födelsedag) och Swedish Care International, för att bidra till en ökad kännedom om sjukskötarens viktiga roll i samhället (och skapades till följd av att drottningens mor insjuknade i demens). Idag är stipendiet sökbart i Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och USA.

 

Hur?

Green Office: Svinnkampanjens resultat

Under svinnkampanjen i september vägde Compass Group (restaurang Arcada) matavfallet. Under 2 veckor vägdes matavfallet, första veckan var svinnet 29g/portion, följande vecka var svinnet 32g/portion. Svinnet var mycket mindre än ifjol!

Du kan lätt påverka klimatförändringen med mängden matsvinn!

I Finland slänger vi årligen cirka 20–25 kg mat per person. Tänk på allt vi kunde göra med den maten eller pengarna som åker rakt i rosken.

Hur kan du minska ditt matsvinn?