Biblioteksinfo december

Biblioteket är enbart öppet för studenter och personal under tiden 30.11-18.12. Bibliotekspersonalen betjänar dig på plats vardagar kl. 10-13, självbetjäning som vanligt mellan kl. 7-21. Må-fre mellan kl. 9-15 får du svar på dina frågor genom att maila biblioteket@arcada.fi eller ringa 0294 282 690.

Alla böcker som lånas eller förnyas fr.o.m 30.11 får förfallodag tidigast 11.1.2021. Förnya dina lån online via Arcada Finna https://arcada.finna.fi eller via Tuudo-appen.

Högskolans anvisningar gällande pandemin uppdateras under fredagen

Huvudstadsregionens corona-koordineringsgrupp sammanträder under torsdagen med anledning av den ökande smittspridningen i området för att besluta om nya restriktioner och anvisningar. Arcada följer aktivt läget och kommer att publicera mer information för studenter här på Start på fredagen. Också de nya anvisningarna kommer att säkerställa att alla studenter har möjlighet att genomföra sina studier.

Biblioteket är stängt 26-27.11

Biblioteket är stängt 26-27.11 p.g.a. renovering. Inga lån förfaller eller förseningsavgifter tillkommer under den tiden. Välkommen på plats igen på måndag!  

Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar 

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer.