Hallå Du som är ny! Hur ser du på kunskap?

Vi på Arcada strävar efter att ständigt utveckla vår utbildning och undervisning. Därför har vi forskningsprojektet Kunskap och lärande i det postdigitala, där vi bl.a. forskar i hur våra studenter ser på kunskap och lärande och hur de använder IT och olika medier.

Du som börjat studera i höst har fått en personlig inbjudan per e-post att delta i enkäten Jag, min kunskap och medier 2020. Inbjudan innehåller en unik länk till ditt personliga enkätformulär, så därför skall du inte dela länken med någon.