Kurs för unga med stress och ångest 8-11.10

Lider du av ångest, stressymptom eller annan form av psykisk ohälsa?

Anmäl dig till vår kurs för unga (16-20 år) med ångest eller stress.
Vi har förlängt ansökningstiden för vår kurs till fredagen den 18.9.

Kursen är helt kostnadsfri och resor till och från Pörkenäs (utanför Jakobstad) ersätts i efterskott. 

Man får gärna också ringa mej på 050-5142295 om man vill få mera info.

mvh.
Pia Rosengård, kurskoordinator på Psykosociala förbundet

Green Office: Spillveckan 7-13.9.2020

Spillveckan börjar och kampanjen uppmanar alla att ta en extra funderare kring matsvinnet. Vi kastar bort ca 20-25kg i medeltal per person varje år. Totalt blir det 120-160 miljoner kg mat i hela Finland.

Compass Group (restaurangen på Arcada) deltar också i spillveckan, bortkastad mat vägs och vi får veta hur mycket svinnet är per person.

Compass Group erbjuder svinnmat som take away. Dagens lunch säljs i mån av möjlighet vardagar kl.12.45-13.00. 750g kostar 3€-3.20€, det billigare priset med egen ask!

Arcada lanserar ny strategi

Arcadas strategi med sikte på 2030 är nu lanserad. Strategin, som går under namnet  Arcada i framkanten – vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv, tillämpas i sin helhet från och med 2021. 

Arcadas vision enligt den nya strategin är att vara en drivande svenskspråkig utbildningsaktör i ett mångkulturellt samhälle. Verksamhetsmiljön ska baseras på jämlikhet och jämställdhet, öppenhet och trovärdig kvalitet. 

Det här är några av högskolans mål med sikte på 2030: 

Läs språkkurser online (Kivako-projektets pilotkurser)

Arcadas studenter har nu möjlighet att gå digitala språkkurser som ordnas inom Kivako-projektet under höstterminen. Språken som erbjuds är bland annat ryska, franska spanska, kinesiska och japanska. Kurserna är värda 3-5 studiepoäng. Vi har en plats till var och en av dessa språkkurser av högskolornas gemensamma språkutbud. Överblivna platser lottas ut bland intresserade.