Upphör din studierätt 31.12.2020? Anhåll om fortsatt studierätt 4-18.11.2020!

Hinner du anhålla om betyg innan din studierätt går ut?

Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 4.11-18.11.2020 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en av amanuens godkänd individuell studieplan som innehåller de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp innan ansökningstiden går ut, kontakta därför din amanuens innan ansökningstiden går ut.

Webinar organised by Karolinska Institutet – Value your international virtual experience – employers do!

In a non-mobile world where travelling is limited by a pandemic, international skills are more important than ever. Join us for this webinar with Nannette Ripmeester from Expertise in Labour Mobility.  Learn how to transfer your international virtual experiences, past or future ones onto your CV for successful job hunting. The webinar is open to KI-students as well as partner universities students.