HelsingforsMission erbjuder stödtjänster för unga vuxna

Har du kämpat länge på egen hand? Känner du att du behöver hjälp med ensamhet eller med olika livsfrågor?

Krisjouren för unga erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd på distans för unga och unga vuxna i åldern 12–29 år, för unga par samt för ungdomars familjer. Med våra sakkunniga kan ungdomar prata om allt som känns viktigt. Man kan även få hjälp med problem i parförhållandet. Boka en telefontid hos vår sakkunig via webbkalendern.

Företagsekonomi: Ansökan till tredje årets ämnesstudier - Ansökningstid & infotillfälle

Den 10.2.2021 kl. 11.15 kommer ett informationstillfälle om tredje årets studier att ordnas för alla andra årets studerande på utbildningen i Företagsekonomi och International Business.

Du hittar Zoom länken nedan:https://arcada.zoom.us/j/67390238888?pwd=VWNNeG9WY3l6eHU5VWpvRkIxejBIQT09 (password: 369519).

 

Hälsar, 

amanuens Genberg

Stipendier från Svenska studiefonden

Svenska studiefondens stipendier för studerande med svenska som modersmål eller studiespråk kan ansökas inom februari.

Du kan ansöka om Svenska studiefondens stipendium för:

Lisa Enckell ny studentpräst

Studentprästen 2021 i Helsingfors heter Lisa Enckell.

"Jag ser fram emot fina möten med dig! Ta kontakt!: +358 50 3800662; IG: @studentprasten; e-post: lisa.enckell@evl.fi

Jag finns till både för studeranden och personal och jag respekterar allas övertygelser. Vi kan också komma överens om, att träffas över videosamtal, eller så kan jag ringa upp dig. 

Då corona läget tillåter är jag på Arcada varje torsdag."

Arcadas restriktioner fortsätter vara i kraft hela period 3

Regeringens restriktioner som presenterades 26.1 fortsätter som tidigare. Därför fortsätter även Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning att gälla hela period 3, det vill säga fram till 21.3. 

Campus fortsätter under perioden vara stängt för utomstående och all undervisning sker på distans med vissa undantag för nödvändig kontaktundervisning. Läs Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning här.