Elektroniska blanketter ur bruk 24.1.2019

Arcadas elektroniska blankettjänst uppdateras till en ny version torsdagen 24.1.2019. Under denna dag kan du inte fylla i blanketterna 1b, 1c, 2, 2b, 3 och 5 via start. Behandlingen av ansökningar som lämnats in före fortsätter som vanligt efter u

Språkstöd våren 2019

Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen!

Prakticum sorgeflaggar 8.1

Vi har fått bud från Prakticum att de sorgeflaggar imorgon 8.1 för en student som gått bort. Detta som information eftersom vi har gemensam flaggstång med dem.