Arcadas nya webbplats och logo publicerade

I dag har nya arcada.fi publicerats och samtidigt presenterar vi högskolans uppfräschade logotyp.

Högskolans nya webbplats är skapad med mobilanvändare i fokus, men utan att glömma användare av större skärmar. Webbplatsen uppfyller de nya kraven på tillgänglighet, vilket betyder att den utformats med beaktande av människors olikheter och mångfald – till exempel kan en person med synnedsättning använda webbplatsen med skärmläsare.

Välmåendeaktiviteter för studenter online! Start torsdag 11.3 - kom med!

Hej! Vi är tredje årets studerande inom idrott-och hälsopromotion från Arcada. Vi kommer att erbjuda en möjlighet till öppna och avslappnade ”kaffe”-chattillfällen som heter Coffee Break with Friends för Arcadas studenter. Teman som diskuteras är allt från stresshantering, tidsanvändning till tips och råd gällande motion och träning. Förstås är chattillfällena öppna för vad som helst du vill diskutera om och så har vi aktivitet under tillfällena, som t.ex. Kahoot-quiz.

CampusOnline.fi: Studera var det passar dig bäst – också på sommaren! 

Behöver du mer studiepoäng? Har du bråttom att bli färdig? Är du intresserad av kurser som inte är tillgängliga på din egen yrkeshögskola? 

CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet så att du kan studera var det passar dig bäst! Notera att dessa kurser ska passa in i din studieplan. Kontakta således din amanuens eller utbildningsansvarig innan du anmäler dig.

Statsrådets coronainfo för studerande tisdagen den 2 mars

Statsrådet ordnar ett informationstillfälle för studerande tisdagen den 2 mars kl. 15. Temat är coronapandemins inverkan på studierna och på de studerandes välbefinnande och framtidsutsikter. Coronainfon ordnas i samarbete med Yle och sänds på Yle Arenan med tolkning till svenska. Frågor ställs av studerande och andra ungdomar som deltar via videolänk. Du kan skicka in frågor till regeringen fram till 26.2. Läs mer på regeringens webbplats.