Arcada fyller 25 - hur ska vi fira?

Arcada firar sitt 25-årsjubileum läsåret 2021-22. För att jubiléet ska bli hela Arcadas gemensamma fest vill vi få idéer och inspiration från både studenter och personal. Besvara en kort enkät och delta i utlottningen av Arcadaprodukter!