Luckans stödchat för unga

Luckan upprätthåller en stödchatt - ärligttalat.fi - för unga (13-29 år), som är öppen nästan alla vardagar. På chatten finns två handledare och psykolog tillgängliga för den unga.