VÅRD studeranden: Praktik och Covid-19 vaccionation

Bästa studerande på institutionen för vård,

Till er utbildning hör att ni gör praktik på fältet. Just nu lever vi i en onormal vardag med Covid-19 närvarande. Flera av er har varit i kontakt med oss och frågat om praktik och vaccinationen för er studerande. Nedan listat finns de frågor vi fått och som vi kan svara på.

Kamratsstödsgrupp online för unga vuxna 9.3-27.4.21!

Österbottens kriscenter Valo och Stiftelsen Bensow ordnar en kamratsstödsgrupp online för unga vuxna 18-25 år 9.3-27.4.21. Gruppen riktar sig särskilt till unga vuxna som har en förälder som har/har haft missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Det går bra att ansöka även om man inte är anhörig till en förälder med missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Gruppträffarna går ut på att samtala, byta erfarenheter och göra övningar som ger möjlighet att bearbeta stressfaktorer och upptäcka nya sätt att stöda sitt självförtroende och ens eget orkande i vardagen.

HelsingforsMission erbjuder stödtjänster för unga vuxna

Har du kämpat länge på egen hand? Känner du att du behöver hjälp med ensamhet eller med olika livsfrågor?

Krisjouren för unga erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd på distans för unga och unga vuxna i åldern 12–29 år, för unga par samt för ungdomars familjer. Med våra sakkunniga kan ungdomar prata om allt som känns viktigt. Man kan även få hjälp med problem i parförhållandet. Boka en telefontid hos vår sakkunig via webbkalendern.

Företagsekonomi: Ansökan till tredje årets ämnesstudier - Ansökningstid & infotillfälle

Den 10.2.2021 kl. 11.15 kommer ett informationstillfälle om tredje årets studier att ordnas för alla andra årets studerande på utbildningen i Företagsekonomi och International Business.

Du hittar Zoom länken nedan:https://arcada.zoom.us/j/67390238888?pwd=VWNNeG9WY3l6eHU5VWpvRkIxejBIQT09 (password: 369519).

 

Hälsar, 

amanuens Genberg