Upphör din studierätt 31.12.2021? Anhåll om fortsatt studierätt 4-18.11.2021!

Om du inte kommer att hinna avklara dina studier inom din studietid har du möjlighet att under perioden 4.11-18.11.2021 ansöka om fortsatt studierätt. Denna rätt kan beviljas av rektor vid speciella omständigheter på basis av ansökan. Ansökan om fortsatt studierätt bör innehålla en av amanuens godkänd individuell studieplan som innehåller de studieprestationer som återstår att avläggas. Studieplanen ska göras upp innan ansökningstiden går ut, kontakta därför din amanuens innan ansökningstiden går ut.