Bibliotekets öppettider

Biblioteket följer campus öppettider och är öppet för studerande och personal med flexnyckel måndag-fredag kl. 7–21. På veckosluten kan biblioteket besökas mellan kl. 9.00–17.30.