Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2019-2020

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
2 - 4.9.2019 28 - 30.10.2019 27 - 29.1.2020 23 - 25.3.2020
23 - 25.9.2019 11 - 13.11.2019 24 - 26.2.2020 20 - 23.4.2020
  2 - 5.12.2019   11 - 15.5.2020

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys​​​​​​

Informationsteknik
Room: F367
Supervisor: Jonny Karlsson
Date: 21.5.2019  

Tid Titel Respondent Granskare Handledare
09:00-09:30 Automatiska tester med Postman i IBM Cloud Valtteri Eronen Dennis Biström Jonny Karlsson
09:30-10:00 Planering och implementering av rapporter till programvaran Granlund Manager
 
Wilhelm Kinos Dennis Biström Jonny Karlsson
10:00-10:30 Automatisering av kundservice i VR/AR Julius Lindfors Dennis Biström Jonny Karlsson
10:30-11:00 Learning Best Practices from Web Applications to Avoid Similar Security Vulnerabilities in Decentralized Applications Mahmoud Abdoulay Jonny Karlsson Magnus Westerlund
14:00-14:30 Utveckling av en mobil application i React Native med Wordpress Back-end Kim Rench Dennis Biström Jonny Karlsson
14:30-15:00 Robotic Process Automation for Business Cases – A Review Mikael Antas Dennis Biström Jonny Karlsson
15:00-15:30 Development of Continuous integration for a scalable progressive web application Peter Parikka Jonny Karlsson Dennis Biström
15:30-16:00 Supplement tracker: Development of a web application utilizing self reported user data Hans Wiksten Jonny Karlsson Dennis Biström
16:00-16:30 Utveckling av en Front-end Webbapplikation med ReactJS och MobX Sarah Robertz Andrej Scherbakov-Parland Dennis Biström
16:30-17:00 Developing a customized web application for Competitiveness Evaluation Aleksi Suoknuuti Andrej Scherbakov-Parland Dennis Biström

Master Thesis presentations (International Business Management)

Room: B518
Supervisor: Minna Stenius
Date: 16.5.2019  

Time Title Respondent Examiner Supervisor
14:30-15:00 Risk management in corporates – can digitalization help improve risk management in cash management? Jenni Verno Minna Stenius Andreas Stenius
15:00-15:30 Consumer online shopping behaviour influenced by bloggers and social media Emilia Kaulbars-Staudinger Niklas Eriksson C-J Rosenbröijer
15:30-16:00 Marketing strategy development using design thinking Marléne Franssila C-J Rosenbröijer Niklas Eriksson

Room: B327
Supervisor: Niklas Eriksson
Date: 24.5.2019  

Time Title Respondent Examiner Supervisor
14:30-15:00 Corporate co-working and its possible impactions for innovativeness Maria Nuolioja Henrika Franck Christa Tigerstedt
15:00-15:30 Analyzing Instagram posts and consumer engagement Henrika Ryhänen C-J Rosenbröijer Niklas Eriksson
15:30-16:00 Gamification as a motivational tool Kseniia Pavlova Minna Stenius Henrika Franck
16:00-16:30 Diversity at Work – The Practice of Inclusion - A study on Inclusion at Workplaces in Finland Marie Muller Minna Stenius Henrika Franck

Room: F367
Supervisor: N.Eriksson/A.Stenius
Date: 27.5.2019  

Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare
9:00 International Business A study of customer retention Veera Valtola Susanna Fabricius Niklas Eriksson
9:30 Företagsekonomi Analys av vårdtjänstesektorns lönsamhet Mikaela Rosenbröijer   Andreas Stenius
10:00 Företagsekonomi Lånebaserad Crowdfunding - ett realistiskt finansieringsalternativ? Johannes Nordberg Linda Puukko Andreas Stenius

Room: B325
Supervisor: Linda Puukko
Date: 28.5.2019  

Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare
9:30 Företagsekonomi Betaltjänstdirektivets inverkan på den finansiella marknaden Martin Tinnilä Andreas Stenius Linda Puukko

Master Thesis presentations (International Business Management)

Room: B320
Supervisor: Minna Stenius
Date: 28.5.2019  

Time Title Respondent Examiner Supervisor
14:30-15:00 Cryptocurrency mining using renewable energy Larisa Govender Kaj-Mikael Björk Andreas Stenius
15:00-15:30 Comparison between the preferred style of leadership and job satisfaction amon employees in Finland and Estonia Hanna Kekäläinen Christa Tigerstedt Minna Stenius
15:30-16:00 Organizational identity and identification: Current state of organizational identity and identification in a case company Anna-Maija Perälä Minna Stenius Henrika Franck
16:00-16:30 Internationalization strategy of Higer Education Institutions: Case study for Arcada UAS Kanan Mammadov Andreas Stenius Henrika Franck

Master Thesis presentations (Big Data Analytics)

Room: F249 (Small auditorium)
Supervisor: Magnus Westerlund
Date: 28.5.2019  13:15 - 18:00

Time Title Respondent Examiner Supervisor
13:15 Click-Through Rate Prediction in Practice: A study of a click-through rate prediction system Ståhlberg Kurt-Eerik   Anton Akusok
13:55 Bid Shading In First-Price Real-Time Bidding Auctions Tilli Tuomo   Anton Akusok
14:50 Large-scale Deep Learning by Distributed Training Nyholm Juha   Leonardo Espinosa
15:30 Predicting fine particulate matter levels in Finnish buildings Della Vecchia Salvatore   Anton Akusok
16:25 Time-series sales forecasting for an Enterprise Resource Planning system Malila Toni   Magnus Westerlund
17:05 Customer Churn Prediction in Computer Security Software Dang Quynh   Leonardo Espinosa

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
             

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
             
             

Datum: 
Klassrum: 
Övervakare: 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare
             
             

Institutionen för energi- och materialteknologi

Datum: 16.5.2019
Klassrum: D398
Övervakare: Kim Skön

Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor
13-13.25 Energi- och miljöteknik Behovsstyrd ventilation i egnahemshus Atle Aldén   Kaj Karumaa Kim Skön
13.25-13.50 Energi- och miljöteknik Geotermisk energi Jens Ingman   Kim Skön Kaj Karumaa
13.50-14.15 Energi- och miljöteknik Käyttöveden tilaustehon optimointi kenttämittauksia hyödyntäen Linda Kangasmaa   Kaj Karumaa KimSkön
14.15-15.10 Energi- och miljöteknik Väylätekniikan hyödyntäminen rakennusautomaatiossa Björn Nybondas   Harri Anukka Kim Skön

Datum: 17.5.2019
Klassrum: D4109
Övervakare: Stewart Makkonen-Craig

Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor
10-10.25 Materials Processing Technology Remediation of marine plastic waste Anastasia Bozhko   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig
10.25-10.50 Materias Processing Technology Sampling microplastics in beach sediments and analysis using FTIR spectroscopy Derya Atas   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig
10.50-11.15 Materials Processing Technology Extraction of microplastics from beach sediments using principle of density flotation in SMI unit and microscopic analysis Deepa Bhandari   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig
11.15-11.40 Materials Processing Technology 3D Printed microscope accessory: affordable technology for efficient diagnostics Nicholas Addy-Tayie   Mrja Andersson Stewart Makkonen-Craig