Texter som används vid vetenskaplig rapportering följer vissa internationella regler som finns till för att göra kommunikationen så smidig som möjligt. En läsare som känner till de här reglerna hittar lättare det hen söker i texten. Reglerna varierar i viss mån mellan olika högskolor. Denna skrivguide ger anvisningar för hur Arcadas studerande ska utforma sitt examensarbete, men även andra skriftliga uppgifter vilkas syfte är vetenskaplig rapportering.