Med tillgänglighet avser man att digitala tjänster utformas så att de beaktar människors olikheter och mångfald. Tillgängliga digitala tjänster kan man använda även om man har någon form av bestående eller tillfällig funktionsnedsättning. Exempelvis behöver en person med nedsatt hörsel undertexter i videor, men också studenter som åker i en fullsatt buss har nytta av undertexterna. 

I Finland förutsätter också lagen om tillhandahållande av digitala tjänster Extern länk webbtillgänglighet. Lagen gäller webbinnehåll och webbtjänster som myndigheter, som högskolorna, producerar. 

Hur berörs du som student av tillgängligheten? 

Vissa offentliga digitala dokument som du skapar omfattas av lagen. Det gäller i synnerhet slutarbeten, som sparas Theseus. Därför har vi samlat en sida med information om hur du gör dina skrivna arbeten tillgängliga. Där hittar du också en mall som ska användas för alla slutarbeten. Börja genast använda mallen så är du på god väg att göra ditt slutarbete tillgängligt. 

Uppdrag eller uppgifter inom en kurs

Innehåll som produceras under en viss kurs (t.ex. essäer och föredrag som sparas på itslearning) behöver enligt lagen inte vara tillgängliga. Undantag är innehåll som används upprepade gånger, till exempel om du gör en video som sparas och används som studiematerial under kommande läsår eller externt i Arcadas kanaler (t.ex. Youtube), måste videon förses med undertext.

Då du producerar en video, tänk på:

  • förse den med undertexter på samma språk
  • försäkra dig om att namn och eventuella mellanrubriker framtäder tillräckligt tydligt mot bakgrunden

Det är också bra att i den mån det är möjligt ta tillgängligheten i beaktande bland annat i arbetet under kurserna. 

Mera om tillgänglighet

Mer information och anvisningar om tillgänglighet hittar du på tillsynsmyndighetens webbplats Tillgänglighetskrav.fi. Extern länk