Texter som används vid vetenskaplig rapportering följer vissa internationella regler som finns till för att göra kommunikationen så smidig som möjligt. En läsare som känner till de här reglerna hittar lättare det hen söker i texten. Reglerna varierar i viss mån mellan olika högskolor. Dessa skrivguider och mallar ger anvisningar för hur Arcadas studenter ska utforma sina examensarbeten och andra skriftliga uppgifter vilkas syfte är vetenskaplig rapportering.

Nedan hittar du en mall för examensarbeten samt en mall som gäller andra typer av skriftliga arbeten och inlämningsuppgifter. Här finns också en skrivguide.