Behörighet för utbytesstudier

Bekanta dig med villkoren nedan innan du ansöker om studier utomlands.

Ett års studier i bagaget

Ett års studier vid Arcada ska vara avklarade då utbytet börjar.

Normal studietakt

Studierna ska ha framskridit i normal takt. Om studierna inte har framskridit enligt normal studietakt ska studenten på begäran kunna förklara situationen. Sjukdom eller andra force majeure situationer kan betraktas som undantag.

Utbildningens rekommendationer för när utbyte passar in i studierna

Perioden för utbyte ska i regel följa utbildningens rekommendationer. Mera information under När kan jag åka. Om du av någon orsak inte har möjlighet att åka på utbyte under utbildningens rekommenderade tidpunkt ska du kontakta den examensansvariga läraren för att se om det finns andra möjligheter.

Utbytet förlänger inte studietiden

Utbytet ska inte förlänga studietiden. Utbyte är inte en giltig orsak om man behöver ansöka om fortsatt studierätt efter att studietiden gått ut. De valda kurserna ska vara relevanta för studieplanen så att utbytesstudier kan räknas tillgodo för examen på Arcada. Du ska under utbytet stäva till att framskrida i studierna i samma takt som krävs på Arcada (en preliminär studieplan bifogas till ansökan) Mer information om kurser finns här.

Tillräckliga språkkunskaper

Man behöver ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera på utbytets undervisningsspråk. För att kunna bli godkänd för ett utbyte ska studenten uppfylla den mottagande högskolans språkkrav antingen då ansökan till den mottagande högskolan lämnas in eller då utbytet börjar (beroende på mottagande högskolans kriterier). Språkmässig behörighet uppvisas antingen via avlagda språkkurser vid Arcada, kurser som avlagts vid andra högskolor och som tillgodoräknats vid Arcada eller motsvarande dokumenterade kunskaper, eller genom avlagt internationellt erkänt språktest.