För att kunna ansöka om studier utomlands måste du fylla Arcadas behörighetskrav.

Behörighetskrav för utbytesstudier

 1. Ett års studier vid Arcada bör vara avklarade då utbytet börjar.
 2. Studierna bör ha framskridit i normal takt.
  Om studierna inte har framskridit enligt normal studietakt, bör studenten på begäran kunna förklara situationen. Sjukdom eller andra force majeure situationer kan betraktas som undantag.
 3. Perioden för utbyte bör följa utbildningens rekommendationer. Mera information under När kan jag åka.
  Om studenten av någon orsak inte har möjlighet att åka på utbyte under utbildningens rekommenderade tidpunkt, bör hon/han kontakta den examensansvariga läraren för att se om det finns andra möjligheter.
 4. Utbytet bör inte förlänga studietiden. Utbyte är inte en giltig orsak om man behöver ansöka om fortsatt studierätt efter att studietiden gått ut. De valda kurserna bör vara relevanta för studentens läroplan och utbytesstudier bör räknas tillgodo för examen på Arcada. Studenten bör under utbytet framskrida i studierna i samma takt som krävs på Arcada (ett preliminary Learning Agreement bifogas till ansökan) Mer information om kurser finns här.
 5. Tillräckliga språkkunskaper för att kunna studera på värdhögskolans undervisningsspråk.
  För att kunna bli godkänd för ett utbyte, bör studenten uppfylla den mottagande högskolans språkkrav vid ansökan till den mottagande högskolan eller då utbytet börjar (beroende på högskolans kriterier). Språkmässig behörighet uppvisas antingen via avlagda språkkurser vid Arcada, kurser som avlagts vid andra högskolor och som tillgodoräknats vid Arcada eller motsvarande dokumenterade kunskaper, eller genom avlagt internationellt erkänt språktest.